چرا باید کوئری وردپرس را ریست نماییم ؟؟؟

ریست کوئری وردپرس

دلیل این مساله به ساختار متغییرهای php بر می گردد.

به مثال زیر دقت کنید:

$a = 3;
$b = & $a;
$b = 4;
var_dump($a); //output: 4
$a = 9;
var_dump($b); //output: 9

همانطور که می بینید متغییری که از نوع ارجاعی ساخته می شود با متغییر اصلی هم مقدار می شود.

خوب حالا بگذارید نگاهی بیندازیم به فایل بوت وردپرس یعنی wp-load.php .

در این فایل گفته شده:

$wp_the_query = new $WP_Query();
$wp_query = & $wp_the_querry;

پس شی ای که ما از آن استفاده می کنیم یعنی wp_query ارجاعی است به همان wp_the_query به همین خاطر در صورت ایجاد تغییر در آن باید آن را ریست نماییم!
به همین سادگی!
موفق باشید.

فرم نظر دهی

*