بررسی تابع each در جی کوئری

تابع each

برای بررسی تابع each در جی کوئری بهتر است ابتدا به بررسی معادل آن در زبان های برنامه نویسی ای غیر از javascript بپردازیم.

 

در برخی زبان های برنامه نویسی مانند php دستوری برای ایجاد حلقه هایی خاص وجود دارد به نام foreach .

مزیت اصلی این دستور نسبت به دستور for معمولی آن است که هنگام بررسی عناصر موجود در یک آرایه دیگر نیازی ندارید بدانید چه تعداد عنصر در آن آرایه موجود است و چند مزیت دیگر که در این مطلب به آنها اشاره نمی کنیم.

اما در زبان هایی مانند javascript چنین دستوری وجود ندارد.

به همین دلیل طراحان کتابخانه ی jquery تابعی با نام each را در این کتابخانه گنجانده اند که علاوه بر بررسی آرایه ها قابلیت بررسی المنت های فرزند یک المنت دیگر در html را هم دارد.

برای استفاده از این تابع هنگامی که می خواهید حول عناصر یک آرایه چرخش داشته باشید باید بدون انتخاب کردن هیچ المنتی تنها کتابخانه ی جی کوئری را فراخوانی کنید.

و هنگامی که می خواهید حول عناصری با یک کلاس خاص یا عناصر موجود در یک المنت دیگر چرخش نمایید باید نام آن را توسط دستور جی کوئری انتخاب نمایید.

پس از آن با استفاده از یک ایندکس و یک نشانگر آیتم مورد نظر می توانید چرخه ی خود را آغاز نمایید.

مثال:

//Baraya Arrayeh ha:
//array = arrayeye shoma 
//index = moteghayeri jahat yaftane elemente feli
//value = meghdare mojod dar khaneye feli (indexe feli)
jQuery.each( array, function( index, value ) {
    //amaliate morede nazar
});

//Baraya elementhaye html:
//array = arrayeye shoma 
//index = moteghayeri jahat yaftane elemente feli
//value = meghdare mojod dar khaneye feli (indexe feli)
jQuery('.myelement li').each( function() {
    //amaliate morede nazar
});

فرم نظر دهی

*